Bloggaaminen osana viestintästrategiaa

Software Finlandin viestintästrategiassa bloggaaminen on yhtenä kulmakivenä, näkyen lukijamäärien kasvuna vuodesta 2022 alkaen. Software Finlandilla otin bloggaamisen käyttöön jäsenistön sitouttamiseen ja asiantuntemuksen esilletuomiseen.

Samalla panostimme blogimme hakukoneoptimointiin (SEO), käyttäen avainsanoja, jotka vastaavat alan trendeihin ja yhteisön kiinnostuksen kohteisiin, parantaen näin sivustomme löydettävyyttä.

Lukijamäärää voisi pitää pienenä, mutta kannattaa muistaa, että laatu korvaa määrän tässä tapauksessa. Lukijamme ovat pääasiallisesti softa-alan yritysten perustajia, yrittäjiä, toimitusjohtajia ja muuta yritysjohtoa. Juuri, kuten kuuluukin.

Aktivoimme yhteisömme jäseniä osallistumaan sisällöntuotantoon, tarjoten heille alustan osaamisensa jakamiseen. Tämä on lisännyt sisällön monipuolisuutta ja tehostanut vuorovaikutusta jäsenistömme kanssa. Blogimme tarjoaa nyt asiantuntijoillemme, tutkijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden tuoda esiin ammattitaitoaan ja tietämystään.

Blogi edistää yhteisöllisyyttä

Jatkuvalla ja laadukkaalla sisällöntuotannolla olemme onnistuneet kasvattamaan yhteisömme osallistumista ja parantamaan organisaation näkyvyyttä. Tämä lähestymistapa on ollut arvokas, sillä se on edistänyt organisaation brändin vahvistumista ja tukenut yhteisön yhdessä kasvamista ja kehittymistä.

Lukijamäärän nousu korostaa jatkuvan, laadukkaan sisällön merkitystä ja kertoo vuorovaikutteisen sekä osallistuvan yhteisön arvosta. Bloggaaminen palvelee strategisena työkaluna, joka nostaa organisaation profiilia ja luo syvällistä yhteyttä yhteisön kanssa.

Hyvin hoidettu blogi toimii yhteisöä yhdistävänä voimana, inspiroiden ja opastaen ihmisiä yhteiselle matkalle.

Software Finlandin blogi