Mikä se yhteisömanageri oikein on?

Yhteisömanagerointi trendaa maailmalla. Brändit sijoittavat tällä hetkellä rahaa oman yhteisön rakentamiseen, sillä sen avulla yritykset voivat lisätä paitsi näkyvyyttä myös asiakasuskollisuutta ja sitoutumista. Tämä puolestaan johtaa positiivisiin vaikutuksiin liikevaihdossa.

Yhteisömanageroinnin ROI voidaan puolestaan laskea esimerkiksi vertaamalla yhteisön aktiviteettien ja sitoutumisen määrää brändin myynnin tai asiakastyytyväisyyden kasvuun. Simppeliä.

Yhteisömanagerin rooli yrityksessä

Hän vastaa yhteisön rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhteisömanageri auttaa brändiä luomaan vahvan suhteen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi yhteisömanageri vastaa asiakkaiden kysymyksiin, huoliin ja pyyntöihin, mikä auttaa välttämään potentiaalisia brändikriisejä.

Yhteisömanageri myös kerää asiakaspalautetta ja käyttää sitä parantaakseen brändin tuotteita tai palveluita. Yhteisöstä saatua dataa voidaan tarkastella osana liiketoiminnan muita mittareita.

Lyhyesti hän ymmärtää ihmiset, numerot ja liiketoiminnan.

Mitä ominaisuuksia hyvältä yhteisömanagerilta löytyy?

  1. Hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot. Hän toimii tulkkina brändin ja ihmisten välillä. Tässä auttaa, että tulee toimeen monenlaisten ihmisten kanssa, omaa hyvät tuntosarvet kuulostella pinnan alla kyteviä trendejä sekä sovittaa yhteisön moninaiset äänet yhteen.
  2. Organisointi- ja projektijohtamisen taidot. Työ sisältää kaikkea mahdollista sosiaalisen median sisällöistä, tapahtumiin, kumppanuuksiin, markkinointiin ja viestintään sekä useisiin samanaikaisiin projekteihin. Pysyäkseen kartalla työnsä ”sekametelisopasta” organisointitaidot todellakin tulevat tarpeeseen.
  3. Analyyttinen ja datalähtöinen ajattelutapa. Yhteisöstä saatua dataa voidaan tarkastella osana liiketoiminnan muita mittareita. Yhteisömanageri antaa kerätylle tiedolle kontekstin suhteessa muuhun toimintaan sekä ymmärtää yhteisössä tapahtuvat muutokset. Hän osaa vastata kysymyksiin: Missä kohdassa matkaa jäsenten sitoutuminen laskee tai nousee? Mikä on ollut yhteisön kasvu viimeisten kolmen kuukauden aikana verrattuna viimeiseen neljännekseen? JA kuka on mahdollisesti tippumassa kelkassa ja mitä sille voisi tehdä?
  4. Yhteisömanageri hengittää brändiä. Työniloa voi saada monista asioista, mutta harkitset tätä uraa (tai olet jo sillä) ja innostut yhteisön tavoitteiden saavuttamisesta sekä sen jäsenten auttamisesta, olet oikealla polulla. Yhteisömanageri paitsi auttaa luomaan yhteisön, joka on linjassa brändin tavoitteiden kanssa myös vahvistaa sen mielikuvaa.
  5. Ymmärtäväisyys ja empatiakyky. Ihminen ihmiselle. Not that hard.
  6. Turvallisen tilan luominen niin, että kaikki tuntevan itsensä kuulluiksi. Osallistut osaltasi DEI- (monimuotoisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus) ponnisteluihin turvallisen tilan rakentamiseksi kaikille.
  7. Kaikki myy (mutta vältä myyntipuheita). Yhteisömanageri ei ole myyjä vaan brändin edustaja. Hän luo ne edellytykset miksi juuri tämä brändi tuntuu oikealta valinnalta.