Yhteisömanageri: ei vain someguru, vaan myös tapahtumatuotannon taituri

Yhteisömanagerin rooli on monipuolisempi ja monimuotoisempi kuin moni äkkiseltään ajattelee. Hän ei ole vain somepirkko, joka vastaa somekanavien ylläpidosta ja julkaisee päivityksiä. Todellisuudessa yhteisömanagerin työhön kuuluu paljon muutakin.

Hän on brändin edustaja ja taitava viestijä, joka vastaa yrityksen yhteisön kehittämisestä ja sitouttamisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötä markkinointi- ja myyntitiimien kanssa, osallistumista strategiasuunnitteluun sekä tapahtumien ja kampanjoiden suunnittelua ja toteuttamista. Yhteisömanagerin työssä tarvitaan kykyä ymmärtää asiakkaiden tarpeita ja käyttäytymistä sekä kykyä tuoda brändi esiin eri kanavissa ja tilanteissa. Kaiken kaikkiaan yhteisömanageri on tärkeä lenkki yrityksen menestyksessä ja brändin kehittämisessä.

Tapahtumat brändin ja yhteisön vahvistajana

Brändi on yrityksen persoonallisuus ja lupaus asiakkaille. Se koostuu useista elementeistä, kuten yrityksen visiosta, arvoista, tuotteista ja palveluista. Vahvan brändin avulla yrityksellä on mahdollisuus erottautua kilpailijoista ja varmistaa asiakkaiden palaaminen. Tämä näkyy suoraan viivan alla ja tuo ennustettavuutta (tai ainakin uskoa) tulevaisuuteen.

Tapahtumat puolestaan ovat yksi keino lunastaa tuo lupaus. Mikä olisi parempi tilaisuus kuulla toiveita, saada suoraa asiakaspalautetta, lujittaa brändin yhteisöllisyyttä, kirkastaa mielikuvaa ja sitouttaa yhteisön jäseniä kuin tapahtumat? No, ei mikään!

Yhteisömanagerin paras taikavoima onkin se, että hän ymmärtää ihmiset, numerot ja liiketoiminnan sekä osaa tuottaa kohdeyleisölle ajankohtaista sisältöä näiden pohjalta.

Yhteisömanagerin rooli tapahtumissa – bränditarinan kertojasta tapahtumatuotannon taituriksi

Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa ja antavat yhteisömanagerille mahdollisuuden kertoa bränditarinaa ja tuoda esiin sen arvoja. Tuntosarvet pitkällä yhteisömanagerit keräävät tapahtumassa asiakkaiden palautteita ja toiveita. Nämä auttavat häntä kehittämään ja tuomaan brändin lähemmäs kohdeyleisöä.

Yhteisömanagerit ovat monesti tapahtumatuotantojen taitureita, jotka osaavat paitsi huolehtia siitä, että suunnitelmat ovat mintissä vastaten brändin identiteettiä ja arvoja myös siitä, että ne sujuvat suunnitellusti.

Viisi hyvää syytä järjestää tapahtumia

  1. Positiiviset asiakaskokemukset: Tapahtumat tarjoavat mahdollisuuden luoda positiivisia kokemuksia asiakkaille. Tyytyväinen asiakas on palaava asiakas.
  2. Brändin tunnettuuden lisääminen: Tapahtumat ovat loistava tapa lisätä brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta. Vielä, kun järjestät paremman tapahtuman kuin kilpailijasi, saatat olla ryöstökalastaja vieden kilpailijankin asiakkaat, sillä myös hyvät sanat kulkevat.
  3. Sitouttaminen ja yhteisöllisyys: Tapahtumat ovat loistava tapa sitouttaa yhteisöä ja luoda yhteisöllisyyden tunnetta brändin ympärille. Tämä auttaa vahvistamaan brändiä pitkällä aikavälillä ja luomaan positiivisen suhteen kohdeyleisöön.
  4. Oman brändin kehittäminen. Saat luultavasti tapahtuman aikana suoraa palautetta asiakkailta. Ihanaa! Sillä se auttaa sinua kehittämään brändistrategiaa vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.
  5. Henkilöstön sitoutuminen. Tapahtumissa brändin arvot ja kulttuuri muuttuvat konkretiaksi. Ei korusanoja vaan tekoja, jotka auttavat sinua tekemään brändin tavoitteet ja mission näkyväksi. Saat tapahtumasta juuri yrityksenne näköisen lopputuloksen.