Some strategian lyhyt oppimäärä

Sosiaalisen median merkitystä ei kannata vähätellä. Olen silti huomannut, että monilla yrityksillä ei ole selkeää suunnitelmaa sen hyödyntämiseen. Luomalla sosiaalisen median strategian yritys voi kuitenkin tavoittaa paitsi oikean kohdeyleisön ja lisätä brändin tunnettuutta myös kasvattaa myyntiä! Käydään siis läpi lyhyesti sen luomisen tärkeimmät vaiheet sekä vinkit sen tehokkaaseen toteuttamiseen.

  1. Määritä tavoitteet. Ennen kuin aloitat sosiaalisen median strategian luomisen, määritä tarkkaan, mitä haluat saavuttaa. Onko tavoitteenasi lisätä brändin tunnettuutta, parantaa asiakaspalvelua, kasvattaa myyntiä tai rakentaa yhteisöä? Kun tavoitteet ovat selvillä, on helpompi luoda suunnitelma niiden saavuttamiseksi.
  2. Tunnista kohdeyleisösi. Ketkä ovat tärkeimmät asiakkaasi tai potentiaaliset asiakkaasi? Millaisia sisältöjä he haluavat nähdä? Mitä kanavia he käyttävät eniten? Kun tunnet yleisösi, voit luoda sisältöjä, jotka ovat kiinnostavia ja relevantteja heille.
  3. Valitse oikeat sosiaalisen median kanavat. Eri kanavat tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita. Valitse siis kanavat, jotka ovat tärkeitä kohdeyleisöllesi ja jotka tukevat tavoitteitasi (jokaisella ei kannata notkua eli uskalla myös karsia. Mikään ei anna yrityksestä hengettömämpää kuvaa asiakkaalle kuin viimeisin postaus vuodelta 2016). Muista myös, että eri kanavilla on erilainen käyttäjäkunta, joten sisältöjen muokkaaminen eri kanaville voi olla tarpeellista.
  4. Luo sisältösuunnitelma. Suunnittele, millaisia sisältöjä julkaiset, kuinka usein ja millä kanavilla. Muista, että sisältöjen tulee olla kiinnostavia, relevantteja ja tukea tavoitteitasi.
  5. Seuraa, analysoi ja sopeuta. Seuraa tärkeitä mittareita, kuten sitoutumisasteita, seuraajien kasvua ja konversioita. Analysoi tietoja ja käytä niitä oppaana tulevaisuuden suunnitelmille.
  6. Päivitä ja kehitä. Sosiaalisen median strategia ei ole koskaan valmis. Päivitä ja kehitä sitä säännöllisesti. Seuraa trendejä, muutoksia algoritmeissa ja kohdeyleisösi käyttäytymistä ja sovita strategiaa niiden mukaan.

Onnea matkaan!