Tunne johtajuuden ytimessä

Sulje silmäsi ja mieti kuvitteellista tilannetta, jossa tiimiläisesi ei ole tyytyväinen. Hän tulee lankoja pitkin etkä välittömästi ymmärrä mistä kenkä puristaa. Teknisesti kaikki on kunnossa, mutta työntekijä on selkeästi turhautunut.  

Joskus johtajan on kyettävä katsomaan teknisen haasteen ohi ja tunnistettava taustalla vaikuttavat tunteet. Ratkaisun avain ei myöskään välttämättä piile itse ongelmassa, vaan tarpeessa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Luultavasti työntekijäsi myös tietää jo ratkaisunkin, mutta tarvitsee tukeasi ja lempeää ohjausta päästäkseen siihen.

Kannustan sinua kokeilemaan empaattista lähestymistapaa. Se luo syvempää luottamusta sinun ja tiimisi välille. Olitpa sitten johtamassa ihmisiä tai insinöörejä, kohtaat tunteita joka päivä – sekä omiasi että muiden.

Tunteet: Uhka vai mahdollisuus? 

Usein ajatellaan, että tunteet eivät kuulu työelämään. Mutta entäpä jos tunteet ovatkin arvokas resurssi yrityksellenne?

Anna, kun avaan..

Työntekijämme ja asiakkaamme ovat ihmisiä, joiden päätökset perustuvat usein tunteisiin. Ymmärtämällä tämän, voimme huomata, että todellinen johtajuus ei ole numeroiden johtamista, vaan ennen kaikkea ihmisten – heidän, jotka tuovat työhön oman persoonansa ja panoksensa.

Hyvän vuorovaikutuksen kaava tunnejohtajuuden näkökulmasta perustuu empatiaan, aitouteen ja aktiiviseen kuuntelemiseen. Empatia mahdollistaa toisen näkökulman ymmärtämisen, aitous luo luottamusta ja aktiivinen kuuntelu varmistaa, että kaikki osapuolet tuntevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Nämä elementit yhdessä luovat vahvan perustan tulokselliselle vuorovaikutukselle, joka edistää sekä myynnin kasvua että yleistä työtyytyväisyyttä.

Kun johtaja kehittää tunnetaitojaan, hän rakentaa samalla työympäristön, jossa kukoistaa niin tiimin hyvinvointi ja yhteistyö kuin paremmat tulokset ja innovaatiot. Tämän vuoksi tunnetaitojen kehittäminen on sijoitus, joka tuottaa merkittäviä hyötyjä niin yksilöille kuin koko organisaatiolle.

Johda niin, että tuntuu 

Tekninen osaaminen on tärkeää, mutta tunnetaidot erottavat keskinkertaiset johtajat erinomaisista. Ne antavat välineet kohdata haasteet, ylittää esteet ja innostaa tiimiläiset mukaan kehittämään työilmapiiriänne ja tulostanne entistä paremmaksi.

Lisäksi, tunnetaitojen merkitys korostuu työelämän jatkuvassa muutoksessa. Johtajan kyky tunnistaa ja ymmärtää sekä omia, tiiminsä että asiakkaidensa tunteita ei ole vain hyödyllistä, vaan välttämätöntä. Se on myös taito, jonka voi oppia!

Tunnetaitojen hyödyntäminen johtamisessa ei ainoastaan paranna päätöksentekoprosesseja ja konfliktien ratkaisua vaan on osan modernia johtamiskulttuuria. Investoi siis tunnetaitoihisi ja koe niiden vaikutus johtamiseen sekä tapaasi vaikuttaa. 

Tule mukaan HR-klubiimme, jonka fokuksessa olemme me ihmiset. Klubi tuo yhteen ihmisiä johtavat ja ihmisten hyvinvoinnista vastaavat ohjelmistoalan ammattilaiset.

Alkuperäinen teksti julkaistu 21.11.2023 Software Finlandin blogissa.